۱۱۰۰ طرح نیمه تمام بهداشتی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد - برگزیده ها