یک سازمان بین‌المللی فعالیت‌ خود در افغانستان را «با حضور کارمندان زن» از سر می‌گیرد - برگزیده ها