یک درجه افزایش دما مصرف آب شرب را ۷۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌دهد - برگزیده ها