گیتی‌پسند به دنبال جبران شکست هفته گذشته/ سومین پرد پرگل در انتظار مس؟ - برگزیده ها