گمرک در رجیستری تلفن همراه کوتاهی کرده است - برگزیده ها