گل آویشن؛ راز جسد بدون سر، دست و پا را فاش کرد - برگزیده ها