گلایه رییس فدراسیون از کم توجهی فراکسیون ورزش به ناشنوایان - برگزیده ها