گلایه رئیس فدراسیون از کمبود امکانات ورزشی برای نابینایان و کم بینایان - برگزیده ها