گفت‌وگوی برجامی بلینکن با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی - برگزیده ها