گفتند کاراکترهای «دودکش» خیالی هستند/ سر صحنه گریه‌ام می‌گرفت - برگزیده ها