گزارش «باقری» از دیدار اخیرش با مقامات کویت - برگزیده ها