گروه سخت دختران نوجوان هندبال ایران در قهرمانی آسیا - برگزیده ها