گردباد برق هزاران نفر را در تگزاس قطع کرد - برگزیده ها