گربه سیاه مجیدی به کمک پرسپولیس می‌آید؟ - برگزیده ها