گاهی در سالن ژیمناستیک تمرین می‌کنم/ هدفم مدال‌ است نه حضور در مسابقه - برگزیده ها