«کپسول» ایرانی چگونه راهی اسکار شد؟ / دونده خوبی هستم - برگزیده ها