کوشک‌جلالی بازیگران زن نمایش «جنون محض» را انتخاب کرد - برگزیده ها