کوروش باقری: انتظارم از بانوان بیشتر بود/ از دنیا عقب افتاده‌ایم - برگزیده ها