کنفرانس اهداکنندگان مالی در پاریس متعهد به ۳۷۰ میلیون دلار به لبنان شد - برگزیده ها