کمک دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری کره در حمایت از پناهندگان افغانستانی در ایران - برگزیده ها