کمپین ۱۳ سازمان حقوقی برای لغو حکم اعدام مخالفان سیاسی مصری - برگزیده ها