کمندانی: طلسم شهر خودرو در بازی با استقلال به پایان می‌رسد - برگزیده ها