کمبود آب چالش پنبه‌کاران گلستانی/ راهکارهای کشت پنبه در تنش آبی - برگزیده ها