کشنده تک محور سیبا موتور در بورس کالا عرضه می شود - برگزیده ها