کشف ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس - برگزیده ها