کشف بیش از ۷۹ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس لرستان و کرمان - برگزیده ها