کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم هروئین از سه تبعه افغان توسط گمرک - برگزیده ها