کشف انبار قاچاق سازمان‌یافته کالا در غرب تهران - برگزیده ها