کشتی بازی‌های آسیایی ۳ روز پس از قهرمانی جهان/ لزوم تشکیل ۲ تیم ملی در آزاد و فرنگی - برگزیده ها