کشته شدن ۳ افسر پلیس در حمله طالبان پاکستان به پاسگاه پلیس پیشاور - برگزیده ها