کشته شدن چند تن در حمله القاعده به ایست امنیتی در جنوب یمن - برگزیده ها