کشتن ایمن الظواهری؛ نقطه عطفی در جدایی طالبان و القاعده یا نقطه وصل علیه آمریکا؟ - برگزیده ها