کسب مدال طلا توسط وزنه بردار ایران در قهرمانی جهان - برگزیده ها