کسب مدال طلا توسط وزنه‌بردار معلول در قهرمانی جهان - برگزیده ها