کسب مدال برنز توسط ورزشکار سامبو در قهرمانی جهان ازبکستان - برگزیده ها