کسب مدال باشگاه‌های جهان برای تیم ملی والیبال هم سخت است - برگزیده ها