کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۲ توسط عاطفه احمدی - برگزیده ها