کریمیان: اگر فرناندز جوانتر بود به ایران نمی‌آمد/ سپاهان تا روز آخر مدعی‌ است - برگزیده ها