کرملین: سازمان همکاری شانگهای به یک سازمان نظامی تبدیل نمی‌شود - برگزیده ها