«کبریت» به «فیلم ۱۰۰» می‌رود/ روایتی کوتاه از جنایات منافقین - برگزیده ها