کبدی ایران میزبان دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان جهان - برگزیده ها