کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته: در حقم بی‌انصافی شده است - برگزیده ها