کاهش نرخ رسمی پوند، یورو و ۲۲ ارز دیگر - برگزیده ها