کاهش تصادفات با افزایش دوربین‌های کنترل سرعت در معابر و نقاط حادثه‌خیز پایتخت - برگزیده ها