کانادا در آستانه نشست گروه هفت: طالبان یک گروه تروریستی است - برگزیده ها