کاخ سفید: بایدن و ارتش آمریکا اجازه حمله به داعش بدون تایید کنگره را دارند - برگزیده ها