ژنرال مک‌کنزی: با خروج آمریکا، القاعده در افغانستان رشد کرد - برگزیده ها