چگونه یک فیلم کوتاهِ کوتاه بسازیم؟/ کارگاهی برای ایده‌یابی - برگزیده ها