چرا کف پا صاف می شود/ عارضه کفش پاشنه بلند - برگزیده ها