چرا مصرف شیر و لبنیات مهم است/پیشگیری از انواع بیماری ها - برگزیده ها